1. Hradecká zemědělská a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Výplata byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:  1) řádná lhůta od 2.1.2011 - 1.2.2011
             2) dodatečná lhůta od 3.2.2011 do 18.2.2011
             3) 2. dodatečná lhůta od 9.3.2011 do 11.4.2011
             4) nepředložené zneplatněny dne 4.5.2011


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *     100 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě  250 Kč
        *  1.000 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě  2.500 Kč
        * 10.000 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 25.000 Kč

Dopisy akcionářům:

Dopis_akcionarum_radna_dodatecna_lhuta.pdf Dopis akcionářům řádná a dodatečná lhůta.pdf (153,77 KB)

Dopis_akcionarum_2.dodatecna.pdf Dopis_akcionarum_2.dodatečná lhůta.pdf (151,75 KB

Dopis akcionářům zneplatnění.pdf Dopis akcionářům zneplatnění.pdf (168,57 KB