AGRO Vnorovy, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Dne 25.11.2015 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 14.8.2011 - 13.9.2011
            2) dodatečná lhůta od 27.9.2011 - 11.10.2011
            3) 2. dodatečná lhůta od 19.10.2011 - 2.11.2011
            4) zneplatnění nepředložených akcií 14.11.2011

Výše protiplnění: 
*    Kč 648,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě   Kč 1.000,-
* Kč 6.472,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-