AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty:   1) řádná lhůta od 17.6.2007 - 17.7.2007
                  (informaci uveřejnil v Obchodním věstníku kromě soudu i emitent)
             2) dodatečná lhůta 17.9.2007 - 12.10.2007 
             3) zneplatnění nepředložených akcií 9.11.2007

Akcie přebírá JUDr. Petra Štěpánková, tel. 602 524 788, se kterou je třeba se předem domluvit. Naše společnost následně protiplnění do 30ti dnů vyplatí.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    788 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč