AKCENTOUR, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.
Dne 11.9.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 11.9.2009 do 11.10.2009
             2) dodatečná lhůta od 12.10.2009 do 26.10.2009
             3) 2. dodatečná lhůta od 4.11.2009 do 17.11.2009
             4) 1.12.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné


Protiplnění za jednu akcii o nominální hodnotě Kč 2.670,- činilo Kč 550,-