B2B CENTRUM a.s.

Dne 7.6.2011 proběhne veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných cenných papírů, jejichž vlastníci jsou v prodlení s předložením akcií k výměně v souvislosti se změnou formy akcií

Dokumenty:

Drazebni_vyhlaska_2011_003_.pdf Drazebni_vyhlaska_2011_003_.pdf (44,49 KB)