B2B CENTRUM a.s.

Dne 7.6.2011 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných cenných papírů, jejichž vlastníci jsou v prodlení s předložením akcií k výměně v souvislosti se změnou formy akcií.

Drazebni_vyhlaska_2011_003_.pdf Dražební_vyhláška.pdf

Pro výplatu výtěžku se, prosím, obracejte přímo na navrhovatele dražby.