Belagra, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře

Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 29.7.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 14.3.2007 - 13.4.2007
2) dodatečná lhůta od 2.5.2007 - 17.5.2007
3) druhá dodatečná lhůta od 23.5.2007 - 22.6.2007
4) zneplatnění nepředložených akcií 2.7.2007


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
* 727 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč