C.P.E. OPUS Prague a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:

  1. řádná lhůta od 21.5.2017 do 20.6.2017
  2. dodatečná lhůta od 20.6.2017 do 7.7.2017
  3. zneplatnění akcií k 31.7.2017

Výše protiplnění:

  • za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmen. hodnotě 1.000,- Kč činí 252,- Kč
  • za jednu akcii na jméno v listinné podobě o jmen. hodnotě 10.000,- Kč činí 2.517,- Kč
Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí.
Obraťte se prosím přímo na emitenta.