Čedok a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.

Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty: 1) 13.1.2018 - 13.2.2018

Výše protiplnění:

za jednu akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 815,- Kč činí 790,- Kč