ČSAD Brno holding, a.s.

Dne 27.6.2018 proběhla veřejná nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři si nepřevzali listinné akcie při změně podoby ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Posudek Posudek
Dražební vyhláška Dražební vyhláška
Dodatek dražební vyhlášky Dodatek dražební vyhlášky
Protokol o provedené dražbě Protokol o provedené dražbě