DELTA CENTER a.s.

 
Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře

K přechodu vlasnických práv na hlavního akcionáře společnost Calabrone s.r.o.,
(IČ 27145492) došlo 25.12.2010. Výplata probíhala na základě písemných žádostí akcionářů.      


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    3.407 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč