Doagra, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře

Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 29.7.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 1.12.2006 - 31.12.2006
2) dodatečná lhůta od 3.1.2007 - 17.1.2007
3) druhá dodatečná lhůta od 31.1.2007 - 2.3.2007
4) zneplatnění nepředložených akcií 9.3.2007


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
* 789 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč