Druhá Poběžovická, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:
1) řádná lhůta od 15.7.2017 do 15.8.2017 
2) dodatečná lhůta od 21.8.2017 do 6.9.2017

Výše protiplnění za jednu akcii na jméno v nom. hodnotě 1.000,- Kč činí 1.381,- Kč

Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí. Obraťte se prosím přímo na hlavního akcionáře.