DS AGROS, a.s.

Dne 26.9.2018 proběhne veřejná nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu plnění povinnosti Navrhovatele dražby dle § 141 zákona 125/2008 o přeměnách obchodních společností a družstev v souvislosti se skutečností, že akcionáři nepředložili akcie k výměně za nové akcie a tyto nové akcie nepřevzali ve stanovené lhůtě, ačkoli k tomu byli vyzváni.

Znalecký posudek Znalecký posudek
Dražební vyhláška 
Dražební vyhláška