GEODÉZIE ČS a.s.

Dne 31.5.2011 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných cenných papírů, které akcionáři nepředložili k výměně při změně formy ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Dokumenty:

Znalecky_posudek_GEODEZIE_CS.pdf Znalecký posudek_GEODEZIE_CS.pdf (5,95 MB)
Drazebni_vyhlaska_cislo_2011_002.pdf Dražební vyhláška číslo 2011-002.pdf (117,09 KB)
Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2011_002.pdf Dodatek_k_dražební_vyhlašce_2011-002.pdf (29,33 KB)
Udaje_z_protokolu_o_provedene_drazbe_2011_002.pdf Údaje_z_protokolu_o_provedené_dražbě_2011-002.pdf (20,98 KB)