GEOSTAV CZECH a.s.

Dne 20.6.2018 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných akcií společnosti GEOSTAV CZECH a.s., jejichž vlastníci nepředložili původní listinné akcie na majitele k výměně za nově vydané akcie na jméno ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Znalecký posudek Znalecký posudek
Dražební vyhláška Dražební vyhláška
Protokol o provedené dražbě Protokol o provedené dražbě