GEOtest, a.s.

Přeměna podoby listinných akcií na akcie zaknihované

Lhůty pro předání akcií a sdělení majetkového účtu vedeného u CDCP:

  1. řádná lhůta od 15.11.2016 do 15.1.2017
  2. dodatečná lhůta od 31.1.2017 do 3.3.2017           

Řádná lhůta.pdf Řádná lhůta.pdf
Dodatečná lhůta.pdf Dodatečná lhůta.pdf
             

Dražba akcií
Dne 28.3.2013 proběhla veřejná nedobrovolná dražby nepřevzatých listinnýc akcií,  akcionáři nepředložili k výměně při změně formy akcií ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k  tomu byli opakovaně vyzváni.
GEOtest_Drazebni_vyhlaska_akcie_na_jmeno.pdf GEOtest_Drazebni_vyhlaska_akcie_na_jmeno.pdf (44,25 KB)
GEOtest_Znalecky_posudek_na_jmeno.pdf GEOtest_Znalecky_posudek_na_jmeno.pdf (470,42 KB)
GEOtest_Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2013_001.pdf GEOtest_Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2013_001.pdf (84,09 KB)
GEOtest_Udaje_z_protokolu_2013_001.pdf GEOtest_Udaje_z_protokolu_2013_001.pdf (28,37 KB)

Představenstvo společnosti tímto vyzývá akcionáře společnosti, aby předložili své akcie znějící na majitele ve lhůtě od 2.9.2013 do 16.12.2013 u obchodníka s cennými papíry  CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 27758419, a to v pracovních dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod., aby jim mohl být vyplacen příslušný výtěžek z dražby. 

Vyzva.pdf Vyzva.pdf (20,74 KB)


Změna formy akcií na jméno 
Dne 18.6.2012 proběhla valná hromada, která rozhodla o změně formy akcií na jméno.
Lhůty k výměně akcií: 1) řádná lhůta od 25.7.2012 do 26.9.2012
                                   2) dodatečná lhůta od 27.9.2012 do 29.10.2012

Výzvy:
GEOtest - řádná lhůta k výměně akcií.pdf GEOtest - řádná lhůta k výměně akcií.pdf (17,11 KB)
GEOtest - dodatečná lhůta k výměně akcií.pdf GEOtest - dodatečná lhůta k výměně akcií.pdf (16,71 KB)

Dražba akcií
Dne 29.3.2012 proběhla veřejná nedobrovolná dražby nepřevzatých listinnýc akcií, které si akcionáři nepřevzali ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Znalecky_posudek.pdf Znalecky_posudek.pdf (1,20 MB)
Drazebni_vyhlaska.pdf Drazebni_vyhlaska.pdf (44,37 KB)
Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2012_001.pdf Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2012_001.pdf (29,39 KB)
Udaje_z_protokolu_2012_001.pdf Udaje_z_protokolu_2012_001.pdf (20,97 KB)


Přeměna podoby zaknihovaných akcií na akcie listinné
Pokud akcie prodat nechcete můžete si je vyzvednout.
Lhůty pro vyzvednutí akcií:  1) řádná lhůta od od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011
                                            2) dodatečná lhůta od 29. 9. 2011 do 31. 10. 2011
Radna_lhuta_k_prevzeti_akcii_GEOtest.pdf Radna_lhuta_k_prevzeti_akcii_GEOtest.pdf (17,34 KB)
Dodatečná lhůta k převzetí akcií GEOtest.pdf Dodatečná lhůta k převzetí akcií GEOtest.pdf (18,21 KB)