Hotel Evropa Chomutov, a.s.

Dne 27.3.2012 proběhla veřejná dobrovolná dražba cenných papírů, které jsou v detenci navrhovatele na základě usnesení o nařízení exekuce, č.j. 26 EXE 7513/2011-34, sp.zn. soudního exekutora 135 EX 334/11, na základě exekučního titulu – notářský zápis, sepsaný JUDr. Ivanou Chábovou, notářkou, sp.zn. NZ 163/2008, N 172/2008

Dokumenty:
Hotel Evropa Chomutov - Znalecký posudek.pdf Hotel Evropa Chomutov - Znalecký posudek.pdf (7,96 MB)
Hotel Evropa Chomutov - Dražební vyhláška - 2012-003.pdf Hotel Evropa Chomutov - Dražební vyhláška - 2012-003.pdf (39,14 KB)
Hotel Evropa Chomutov - Údaje z protokolu o provedené dražbě - 2012-003.pdf Hotel Evropa Chomutov - Údaje z protokolu o provedené dražbě - 2012-003.pdf (21,28 KB)

_________________________________________________________________________________

Od dražby která měla proběhnout dne 30.8.2011 bylo upuštěno a dražba neproběhla
Dokumenty k neproběhlé dražbě:
Znalecky_posudek_Hotel_Evropa_Chomutov.pdf Znalecký posudek - akcie Hotel Evropa Chomutov.pdf (8,03 MB)
Drazebni_vyhlaska_2011_008.pdf Dražební  vyhláška číslo 2011-008.pdf (39,10 KB)
Upusteni_od_drazby_2011_008.pdf Upuštění_od_dražby_2011-008.pdf (27,06 KB)