Humpolecké strojírny Humpolec a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 7.3.2008 - 7.4.2008
                  (informaci uveřejnil v Obchodním věstníku kromě soudu i emitent)           
             2) dodatečná lhůta 24.4.2008 - 23.5.2008
             3) zneplatnění nepředložených akcií 3.6.2008

Akcie přebírá JUDr. Petra Štěpánková, tel. 602 524 788, se kterou je třeba se předem domluvit. Naše společnost následně protiplnění do 30ti dnů vyplatí.


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    625 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč