HYDROSYSTEM project a.s.

Změna podoby akcií na zaknihované.
Počet, forma a jmenovitá hodnota zůstávají beze změny.

Akcionáři jsou povinni písemně sdělit číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír zaevidován a to společně se specifikací obchodníka s cennými papíry - účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., u kterého je tento majetkový účet podřazen.

Lhůty: 1) řádná lhůta pro sdělení čásla majetkového účtu vedeného u CDCP účtu činila 2 měsíce
               od zveřejnění této informace v Obchodním věstníku - vyšlo 27.7.2011.
           2) dodatečná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu vedeného u CDCP činila 1 měsíc od
               zveřejnění této informace v Obchodním věstníku - vyšlo 5.10.2011.

Pokyn k připsání akcií na účet:
Pokyn_k_pripsani_akcii_na_ucet_vzor.pdf Pokyn k připsání akcií na účet - vzor.pdf 

V případě že akcionáři nemají žádný účet u Centrálního depozitáře, mohou si jej zřídit u kteréhokoliv obchodníka s cennými  papíry, popř. si jej můžou zřídit u CYRRUS, a.s.
Založení účtu u CDCP prostřednictvím CYRRUS, a.s.:
KOMISIONARSKA_SMLOUVA_vzor.pdf Komisionářská smlouva - vzor.pdf
Zalozeni_uctu_VZOR.pdf Pokyn k založení účtu - vzor.pdf
Cenik_01032012.pdf Cenik_01032012.pdf
VOP_01032011.pdf Všeobecné obchodní podmínky.pdf 

V případě že akcionář není residentem v České republice, bude třeba zřídit místo rodného čísla náhradní identifikační číslo (NID). Platí i pro občany Slovenska.
NID:
NID_prideleni.pdf NID - přidělení - vzor.pdf (25,76 KB)