INTERHOTEL VORONĚŽ a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty:   1) řádná lhůta od 15.4.2007 - 15.5.2007
             2) dodatečná lhůta od 28.7.2010 - 13.8.2010

Výplata protiplnění ukončena. Vypřšela čtyřletá lhůta pro předložení akcií
Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    1.950 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč

Text dodatečné lhůty:

1.dodatecna_lhuta.pdf 1.dodatecna_lhuta.pdf (19,68 KB)