INTEX, akciová společnost

SQUEEZE OUT

Přechod vlastnického práva na hlavního akcionáře Mopier Holdings B.V., V., Nizozemsko, Delft, Martinus Nijhofflaan2, 2624 ES, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Haag, registrační číslo 08052445.

Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím

Lhůty: 1) řádná lhůta od 18.5.2013 - 17.6.2013
           2) dodatečná lhůta od 24.6.2013 do 8.7.2013
           3) 2. dodatečná lhůta od 17.7.2013 do 31.7.2013
           4) zneplatnění nepředložených akcií 9.8.2013

Výše protiplnění:
*  235 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.


ODKUP AKCIÍ

V termínu od 2. 2. 2011 do 11. 3. 2011 probíhal odkup formou veřejného návrhu.
Akcie stále vykupujeme. V případě zájmu o prodej nás můžete do 15.5.2013 kontaktovat.PŘEMĚNA PODOBY ZAKNIHOVANÝCH AKCIÍ NA AKCIE LISTINNÉ

Lhůty pro vyzvednutí akcií:  1) řádná lhůta od 13.1.2010 - 15.3.2010
                                            2) dodatečná lhůta od 4.4.2011 do 6.5.2011

Radna_lhuta_k_prevzeti_akcii.pdf Radna_lhuta_k_prevzeti_akcii.pdf (26,41 KB)

Dodatecna_lhuta_k_prevzeti_akcii.pdf Dodatecna_lhuta_k_prevzeti_akcii.pdf (27,16 KB)