JIHLAVAN, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.
Dne 4.9.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:  1) řádná lhůta od 4.9.2009 - 4.10.2009,
            2) dodatečná lhůta od 5.10.2009 do 19.10.2009
            3) 2. dodatečná lhůta od 4.11.2009 do 17.11.2009
            4) 1.12.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné

Výše protiplnění za jednu akcii v nom. hodnotě 1.000,-  Kč činila 390,- Kč.