Légume Investment, a.s.

Přechod vlastnického práva na hlavního akcionáře Sofiarino, s.r.o.
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty: 1) řádná lhůta od 17.7.2013 - 16.8.2013
            2) dodatečná lhůta od 20.8.2013 - 2.9.2013
            3) 2. dodatečná od 11.9.2013 - 24.9.2013
            4) ---

Výše protiplnění:
* Kč 689,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-
* Kč 1.378,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 2.000,-
* Kč 3.445,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 5.000,-
* Kč 6.890,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-
* Kč 689.000,- za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-