Jilana, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:
řádná lhůta od 29.7.2018 do 28.8.2018
dodatečná lhůta od 31.8.2018 do 15.9.2018
zneplatnění akcií dne 24.9.2018

Výše protiplnění:
za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 87,25 Kč

Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí.
Obraťte se prosím přímo na hlavního akcionáře.