KLADRUBSKÁ a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:
1) řádná: 9.2.2018 - 12.3.2018 
2) dodatečná: 3.5.2018 - 25.5.2018
3) zneplatnění akcií k 17.7.2018

Výše protiplnění:
  • za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.152,- Kč
  • za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč činí 11.517,- Kč
  • za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 115.167,- Kč
  • za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč činí 1.151.665,- Kč