KOVOSVIT, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 27.12.2008 - 26.1.2009
2) dodatečná lhůta od 28.1.2009 do 12.2.2009
3) zneplatnění nepředložených akcií 12.2.2010

Výše protiplnění bylo stanoveno:
* 1.535 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč

27.12.2012 došlo k promlčení nároku. Vypřšela čtyřletá lhůta pro předkládání akcií.