Lázně Teplice v Čechách a.s.

Dne 10.8.2017 proběhla veřejná nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři si nepřevzali listinné akcie při změně podoby ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Pro výplatu výtěžku se prosím obracejte přímo na navrhovatele dražby - společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.

Posudek Posudek

Dražební vyhláška Dražební vyhláška

Dodatek dražební vyhlášky Dodatek dražební vyhlášky

Protokol o provedené dražbě Protokol o provedené dražbě