Lesostavby Třeboň a.s.

- přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
- výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím
- lhůty:  1) řádná lhůta od 31.10.2008 - 30.11.2008
             2) dodatečná lhůta od 1.12.2008 do 15.12.2008
             3) 2. dodatečná lhůta od 17.12.2009 do 30.12.2008
             4) 6.1.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné


- výše protiplnění za jednu akcii o nom.hodnotě 500,- Kč činila 200,- Kč