Měď Povrly a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře, ke kterému došlo dne 2.11.2008.

Akcionářům bylo protiplnění zasláno poštovními poukázkami na adresy vedené  u Střediska cenných papírů k datu přechodu vlastnických práv na hlavního akcionáře MTX CZ, a.s., IČ: 27441261, se sídlem Štěpánská 621/34, Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 10649.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    112 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 717 Kč