MILKAGRO, a. s.

- přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
- výplata protiplnění oproti předloženým akciím

- lhůty:  1) řádná lhůta od 26.11.2009 - 26.12.2009
             2) dodatečná lhůta od 12.1.2010 do 27.1.2010
             3) 2. dodatečná lhůta od 17.2.2010 do 19.3.2010
             4) 25.3.2010 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné

- akcie stále přebíráme
- výše protiplnění za jednu akcii činí:

           Kč 19,- za zaknihovanou akcii o nominální hodnotě Kč 100,-
           Kč 190,- za akcii o nominální hodnotě Kč 1.000,-     
           Kč 1899,20 za akcii o nominální hodnotě Kč 10.000,- 

Dopis_1.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_1.dodatecna_lhuta.pdf (27,10 KB)
Dopis_2._dodatecna_lhuta.pdf Dopis_2._dodatecna_lhuta.pdf (28,43 KB)
Zneplatneni_nepredlozenych_akcii.pdf Zneplatneni_nepredlozenych_akcii.pdf (26,08 KB)
Seznam_zneplatnenych_akcii.pdf Seznam_zneplatnenych_akcii.pdf (10,50 KB)