Obila, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře

Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 29.7.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 24.11.2006 - 24.12.2006
2) dodatečná lhůta od 24.1.2007 - 8.2.2007
3) druhá dodatečná lhůta od 21.2.2007 - 23.3.2007
4) zneplatnění nepředložených akcií 7.5.2007


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
* 325 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 500 Kč