OLMA, a. s.

OLMA, a. s.

- přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
- listinné akcie - výplata protiplnění oproti předloženým akciím
- zaknihované akcie - protiplnění zasláno složenkami na adresy akcionářů

- lhůty:  1) řádná lhůta od 14.5.2010 - 13.6.2010
  2) dodatečná lhůta - není třeba, všichni akcionáři předložili
  3) 2. dodatečná lhůta - není třeba, všichni akcionáři předložili
  4) zneplatnění - není třeba, všichni akcionáři předložili


- výše protiplnění: 
1. za jednu akcii v listinné podobě na majitele v nom. hodnotě Kč 455,- činí Kč 1.484,10
2. za jednu akcii v zaknihované podobě na majitele v nom. hodnotě Kč 10,- činí Kč 32,70
3. za jednu akcii v zaknihované podobě na jméno v nom. hodnotě Kč 10,- činí Kč 32,70