PAVUS, a.s.

Přeměna podoby listinných akcií na akcie zaknihované

Lhůty pro předložení listinných akcií a sdělení majetkového účtu vedeného u CDCP:

1. řádná lhůta od 2.3.2018 do 2.5.2018

2. dodatečná lhůta od 21.5.2018 do 21.7.2018

Řádná lhůta Řádná lhůta

Dodatečná lhůta Dodatečná lhůta