PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.

Dne 30.6.2011 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných cenných papírů, jejichž vlastníci jsou v prodlení s převzetím akcií  v souvislosti se změnou formy akcií na jméno

Dokumenty:
Kvalifikovany_odhad_PHOENIX.pdf Kvalifikovany_odhad_PHOENIX.pdf (752,03 KB)
Drazebni_vyhlaska_2011_005.pdf Drazebni_vyhlaska_2011_005.pdf (44,56 KB)
Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2011_005.pdf Dodatek_k_drazebni_vyhlasce_2011_005.pdf (29,52 KB)
Udaje_z_protokolu_o_provedene_drazbe.pdf Udaje_z_protokolu_o_provedene_drazbe.pdf (21,05 KB)