Poběžovická, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty:
1) řádná lhůta od 4.6.2018 do 4.7.2018
2) dodatečná lhůta od 25.7.2018 do 13.8.2018
3) zneplatnění akcií 31.8.2018

Výše protiplnění za jednu akcii na jméno v nom. hodnotě 1.000,- Kč činí 2.175,- Kč
 
Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí.
Obraťte se prosím přímo na emitenta nebo hlavního akcionáře.