Poděbradská blata, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:   1) řádná lhůta od 28.5.2010 - 27.6.2010
             2) dodatečná lhůta od 28.6.2010 do 14.7.2010
             3) 2. dodatečná lhůta od 28.7.2010 - 29.8.2010
             4) zneplatnění 5.10.2010

Akcie stále přebíráme.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *   za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000 Kč činí 138.730,- Kč
        *   za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000 Kč činí 55.492,- Kč
        *   za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.000 Kč činí 13.873,- Kč
        *   za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.000 Kč činí 5.549,20 Kč

Dokumenty:
Dopis_akcionarum_radna_a_dodatecna.lhuta.pdf Dopis_akcionarum_radna_a_dodatecna.lhuta.pdf (166,78 KB)
Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf Dopis_akcionarum_2.dodatecna_lhuta.pdf (166,44 KB
Dopis_akcionarum_zneplatneni_nepredlozenych_akcii.pdf Dopis_akcionarum_zneplatneni_nepredlozenych_akcii.pdf (160,69 KB