Pradědský lesní závod, a.s.

Dražba akcií

Dne 31. 8. 2017 v 10:00 a ve 12:00 hod. proběhly veřejné elektronické dobrovolné dražby akcií dle § 33 odst. zákona č. 256/2004 Sb.

Znalecký posudek_2017-008 Znalecký posudek_2017-008
Dražební vyhláška_2017-008 Dražební vyhláška_2017-008
Protokol o provedené dražbě 2017-008 Protokol o provedené dražbě 2017-008

Znalecký posudek_2017-009 Znalecký posudek_2017-009
Dražební vyhláška_2017-009 Dražební vyhláška_2017-009
Protokol o provedené dražbě 2017-009 Protokol o provedené dražbě 2017-009