PREMOT Františkovy Lázně a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře KANTI INVESTMENTS LIMITED
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím

Lhůty: 1) řádná lhůta od 6.2.2012 - 7.3.2012
            2) dodatečná lhůta od 21.3.2012 - 20.4.2012
            3) 2. dodatečná lhůta od 30.5.2012 - 13.6.2012
            4) ---

Výše protiplnění: 
*     25,32 za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě   8,79 Kč
*     48,97 za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 17,- Kč
*     55,05 za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 19,11 Kč
*     67,52 za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 23,44 Kč
*   100,82 za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 35 Kč

Došlo k promlčení nároku na protiplnění. Obraťte se prosím na emitenta.