První Opavská a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím.

Dne 31.12.2015 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 20.2.2011 - 22.3.2011
           2) dodatečná lhůta od 23.3.2011 - 22.4.2011
           3) 2. dodatečná lhůta od 27.4.2011 - do 27.5.2011
           4) zneplatnění nepředložených akcií 7.6.2011


Výše protiplnění byla stanovena následovně:
        *    127 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 43 Kč