ROIF, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění oproti předloženým akciím, v případě nepřevzatých akcií na základě žádosti.

Výplata protiplnění byla ukončena. Došlo k promlčení nároku.

lhůty:  1) řádná lhůta od 6.2.2009 - 8.3.2009
           2) dodatečná lhůta 30 dní od 14.10.2009 do 13.11.2009
           3) 18.11.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné

Výše protiplnění za jednu akcii v nom.hodnotě 500,- Kč činí 1.219,- Kč