STS Přeštice, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře. Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím. Akcie se předkládají společnosti STS Přeštice, a.s.

Lhůty:
řádná lhůta od 29.7.2018 do 28.8.2018
dodatečná lhůta od 23.08.2018 do 13.9.2018
zneplatnění akcií dne 26.9.2018

Výše protiplnění:
za jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 245,- Kč činí 235,- Kč

Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí.
Obraťte se prosím přímo na emitenta.