Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.

Dne 6.9.2012 proběhla veřejná dobrovolná dražba cenných papírů z důvodu transparentního zpeněžení daných akcií z majetkové podstaty. Akcie byly v detenci insolvenčního správce Mgr. Ivany Rychnovské (dlužník Zemědělské družstvo Domašov u Brna – v likvidaci, se sídlem Domašov, PSČ 664 83, IČ: 13694529)

Dokumenty:
ZS Devět křížů - Znalecký posudek.pdf ZS Devět křížů - Znalecký posudek.pdf (853,77 KB)
ZS Devět křížů - Dražební vyhláška 2012-008.pdf ZS Devět křížů - Dražební vyhláška 2012-008.pdf (68,11 KB)
ZS_Devet_krizu_Udaje_z_protokolu_2012_008.pdf ZS_Devet_krizu_Udaje_z_protokolu_2012_008.pdf (21,93 KB)