Synthesia, a.s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím.

Dne 18.2.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.
Naše společnost převzala agendu dnem 1.3.2011. Původně byla tímto projektem pověřena společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 05.

Výše protiplnění byla stanovena následovně:
* 125 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 400 Kč
* 12,50 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 40 Kč

Proběhlé lhůty:

1) řádná lhůta od 6.12.2008 - 5.1.2009
2) 1. dodatečná lhůta od 8.1.2009 - 21.1.2009
3) 2. dodatečná lhůta od 22.1.2009 - 6.2.2009
4) zneplatnění nepředložených akcií proběhlo 9.2.2009