Taiko, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Akcie se předkládají v sídle společnosti Taiko, a.s.

Lhůty:
1) řádná lhůta od 12.7.2017 do 11.8.2017
2) dodatečná lhůta od 14.8.2017 do 19.8.2017
Výše protiplnění:
- za jednu akcii na jméno v nom. hodnotě 1.000,- Kč činí 3.660,53,- Kč
Naše společnost již protiplnění za akcie nevyplácí.Obraťte se prosím přímo na emitenta.