TENEZ, a. s.

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhala oproti předloženým akciím
Dne 11.9.2013 byla výplata ukončena. Došlo k promlčení nároku.

Lhůty:  1) řádná lhůta od 11.9.2010 - 11.10.2010
            2) dodatečná lhůta od 12.10.2010 do 26.10.2010
            3) 2. dodatečná lhůta od 4.11.2009 do 17.11.2009
            4) 8.12.2009 nepředložené akcie prohlášeny za neplatné


Výše protiplnění za jednu akcii o nominální hodnotě 1.300,- Kč činila 190,- Kč.