TESLA Jihlava, a.s.

Společnost TESLA Jihlava, a.s. se rozdlělila odštěpením se založením nových nástupnických společností:
MODIA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 893
TTH Investment, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 907
TT METEA, a.s., se sídlem Jihlava, Hruškové Dvory 53, PSČ: 586 01, IČ: 277 41 915

 

Akcionáři, kteří mají stále v držení akcie o jmenovité hodnotě 860,- Kč by se měli dostavit k výměně akcií za nové. Za každou jednu takovou akcii akcionář obdrží následující akcii:

TESLA Jihlava, a.s. - jmenovitá hodnota 544,-
MODIA, a.s. - jmenovitá hodnota 21,-
TTH Investment, a.s. - jmenovitá hodnota 127,-
TT METEA, a.s. - jmenovitá hodnota 11,-

 

Po provedení výměny důrazně akcionářům doporučujeme obrátit se přimo na emitenta z důvodu přechodů akcií na hlavního akcionáře a výplat finančních protiplnění.