TON a.s.

Dne 28. 8. 2017 proběhla veřejná elektronická nedobrovolná dražba akcií dle § 33 odst. 8 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb. z důvodu, že akcionáři nepředložili listinné akcie při změně podoby na zaknihované cenné papíry a neposkytli náležitou součinnost dle § 530 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Znalecký posudek Znalecký posudek

Dražební vyhláška Dražební vyhláška

Dodatek dražební vyhlášky Dodatek dražební vyhlášky

Protokol o provedené dražbě Protokol o provedené dražbě