TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Dne 17.12.2009 proběhla veřejná nedobrovolná dražba nepřevzatých listinných cenných papírů, které si akcionáři nepřevzali ani v dodatečné lhůtě, ačkoliv k tomu byli opakovaně vyzváni.

Znalecky_posudek.pdf Znalecky_posudek.pdf (8,91 MB)

Drazebni_vyhlaska.pdf Drazebni_vyhlaska.pdf (46,11 KB

Dodatek_k_drazebni_vyhlasce.pdf Dodatek_k_drazebni_vyhlasce.pdf (31,63 KB

Údaje z protokolu o provedené dražbě.pdf Údaje z protokolu o provedené dražbě.pdf (22,89 KB)