TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Squeeze out

Přechod vlastnického práva akcií na hlavního akcionáře.
Výplata protiplnění probíhá oproti předloženým akciím.

Lhůty: 1) řádná lhůta od 23.9.2013 - 22.10.2013
           2) první dodatečná lhůta do 20.11.2013 
           3) druhá dodatečná lhůta do 18.12.2013
           4) zněplatnění akcií k 17.3.2014
           5) uplynutí lhůty k předložení akcií k 17.3.2018

Výše protiplnění:
  • za jednu akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.815,- Kč

Řádná lhůta Řádná lhůta 
1. dodatečná lhůta 1. dodatečná lhůta 
2. dodatečná lhůta 2. dodatečná lhůta
Uplynutí promlčecí lhůty Uplynutí promlčecí lhůty


Dražba akcií

Dne 17. 12. 2009 proběhla veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií, které si akcionáři nepřevzali při změně podoby ani v dodatečné lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Image Dražební vyhláška

Image Znalecký posudek

Image Dodatek k dražební vyhlášce

Image Údaje z protokolu o provedené dražbě